برنامه‌ی سامان


برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی ساماندانلود مستقیم برنامه برنامه‌ی ساماندریافت از کافه بازار

برنامه‌ی سامان یک تقویم و دستیار کاربردی است که توسط واحد فنی موسسه‌ی دانش پژوهان با هدف سامان بخشیدن به فعالیت‌های روزمره‌ی کاربران تهیه و تولید شده است.
با استفاده از این برنامه قادر خواهید بود بخش مهمی از فعالیت‌هایی را که در طول روز با آنها سروکار دارید، مدیریت کنید و از برنامه بخواهید تا در هنگام سررسید آنها، شما را مطلع کند.

امکانات برنامه:
 • برخورداری از سه تقویم هجری شمسی، هجری قمری و میلادی
 • نمایش مناسبت‌های ملی، مذهبی و جهانی هر روز
 • نمایش اوقات شرعی بیش از 1200 شهر ایران
 • پخش خودکار اذان در اوقات شرعی
 • قابلیت جستجو در مناسبت‌ها
 • امکان ایجاد رویداد و تنظیم یادآوری برای آن
 • امکان مدیریت اقساط و پرداخت‌ها
 • ثبت هزینه‌ها و مشاهده نموداری آنها
 • تبدیل تاریخ‌های مختلف به یکدیگر
 • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت آب و هوای شهرهای کشور
 • نمایش تاریخ روز در قسمت اعلانات تلفن همراه
 • امکان ایجاد میانبر برای تاریخ، آب و هوا، رویدادها و مناسبت‌ها در صفحه‌ی اصلی تلفن همراه
برنامه‌ی سامان برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان برنامه‌ی برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان
برنامه‌ی سامان

برنامه‌ی سامان

برنامه‌ی سامان یک تقویم و دستیار کاربردی است که توسط واحد فنی موسسه‌ی دانش پژوهان با هدف سامان بخشیدن به فعالیت‌های روزمره‌ی کاربران تهیه و تولید شده است.
با استفاده از این برنامه قادر خواهید بود بخش مهمی از فعالیت‌هایی را که در طول روز با آنها سروکار دارید، مدیریت کنید و از برنامه بخواهید تا در هنگام سررسید آنها، شما را مطلع کند.

امکانات برنامه:
 • برخورداری از سه تقویم هجری شمسی، هجری قمری و میلادی
 • نمایش مناسبت‌های ملی، مذهبی و جهانی هر روز
 • نمایش اوقات شرعی بیش از 1200 شهر ایران
 • پخش خودکار اذان در اوقات شرعی
 • قابلیت جستجو در مناسبت‌ها
 • امکان ایجاد رویداد و تنظیم یادآوری برای آن
 • امکان مدیریت اقساط و پرداخت‌ها
 • ثبت هزینه‌ها و مشاهده نموداری آنها
 • تبدیل تاریخ‌های مختلف به یکدیگر
 • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت آب و هوای شهرهای کشور
 • نمایش تاریخ روز در قسمت اعلانات تلفن همراه
 • امکان ایجاد میانبر برای تاریخ، آب و هوا، رویدادها و مناسبت‌ها در صفحه‌ی اصلی تلفن همراه
برنامه‌ی ساماندانلود مستقیم برنامه برنامه‌ی ساماندریافت از کافه بازار